För mäklare

Avgift
I avgiften ingår värme och varmvatten.

Avgifter och övrig ekonomisk administration handhas av Simpleko, simpleko.se.

Överlåtelse
Överlåtelseavtal och medlemskapsansökan skickas in digitalt via Simpleko. Se länk nedan. 

Vid brådskande ärenden kan styrelsen kontaktas via mejl: brf.rafsan153@gmail.com

För mäklare (simpleko.se)

Delat ägande
Vid delat ägande är minsta andel 5%.

Hyresrätter
Föreningen hyr ut 9 lägenheter med hyresrätt. 

Dessutom hyr vi ut lokaler till två restauranger och en verkstad.

Parkeringsplatser
Ett av de båda garagen har parkeringsplatser som hyrs ut, i första hand till de boende i huset. Kontakta Aimo Park för att hyra plats.

TV och bredband
Bredband beställs individuellt av varje lägenhetsinnehavare.

Tvättstuga
2 gemensamma fullt utrustade tvättstugor finns i källaren.

Framtida renoveringar
2025/2026 planeras fasadrenovering.

Andrahandsuthyrning
P g a det stora antalet tillåtna och otillåtna uthyrningar i andra hand är styrelsen restriktiv med att ge tillstånd för nya sådana. Vi följer gällande praxis och i tveksamma fall Hyresnämndens beslut.