För mäklare

Avgift
Ingen avgiftshöjning är aktuell.

I avgiften ingår värme och varmvatten.

Avgifter och övrig ekonomisk administration handhas av Simpleko, simpleko.se.

Överlåtelse
Överlåtelseavtal och medlemskapsansökan skickas till Brf Räfsan 153, Ringvägen 153, 116 31 Stockholm. Vid brådskande ärenden kan styrelsen kontaktas även via brf.rafsan153@gmail.com.

Överlåtelseavgift betalas av köparen. 

Delat ägande
Vid delat ägande är minsta andel 5%.

Hyresrätter
Föreningen hyr ut 10 lägenheter med hyresrätt. 

Dessutom hyr vi ut lokaler till två restauranger och en verkstad.

Parkeringsplatser
Ett av de båda garagen har parkeringsplatser som hyrs ut, i första hand till de boende i huset.  Kontakta styrelsen för att hyra plats.

TV och bredband
TV-leverantör är Comhem. Bredband beställs individuellt av varje lägenhetsinnehavare.

Tvättstuga
2 gemensamma fullt utrustade tvättstugor finns i källaren.

Framtida renoveringar
2020/2021 Gårdsbjälklag och total renovering av gården. Finansieringen för detta stora arbete är klar.

2023 planeras fasadrenovering.

Andrahandsuthyrning
P g a det stora antalet tillåtna och otillåtna uthyrningar i andra hand är styrelsen restriktiv med att ge tillstånd för nya sådana. Vi följer gällande praxis och i tveksamma fall Hyresnämndens beslut.