Föreningen

Bostadsrättsföreningen Räfsan 153 övertog fastigheten med beteckningen Räfsan 7 2018 och är belägen på Ringvägen 153 samt 153 B i Stockholm. 

Fastigheten består av 65 lägenheter och 2 lokaler samt 2 garage som är uthyrda till företag.