Andrahandsuthyrning – information och ansökan

Andrahandsuthyrning
P g a det stora antalet tillåtna och otillåtna uthyrningar i andra hand är styrelsen restriktiv med att ge tillstånd för nya sådana. Vi följer gällande praxis och i tveksamma fall Hyresnämndens beslut. 

Eventuella ansökningar om andrahandsuthyrning ska göras via Simpleko

För att din ansökan ska kunna behandlas så smidigt som möjligt är det viktigt att all dokumentation bifogas så som andrahandsavtal, ev. anställningsavtal etc.

Mallar för andrahandsuthyrning hittar du här:
Mall från Fastighetsägarna hittar du här.
Mall från Boupplysningen.se hittar du här.