Tvättstugan

Välkommen!

Logga in med hjälp av din PODAB nyckelbricka (tagg). Välj det tvättpass och tid som önskas på skärmen. Det går att boka max två pass per vecka och max två veckor framåt i tiden.

Man kan även boka sitt tvättpass via www.podab.se/boka.

Adress: BRF Räfsan 153

Namn: [ditt nummer]

Lösenord: [de fyra sista siffrorna på taggen]

Dra taggen över läsaren bredvid dörren till den tvättstuga du bokat när ditt tvättpass har börjat. Läsaren lyser grönt om taggen godkänns och röd om den nekas. Om ett bokat tvättpass inte startas inom 30 min kan det bokas över av någon annan. Det går att komma in i tvättstugan och hämta sin tvätt ytterligare 45 min eftertvättpassets slut. 

VID PROBLEM

Kontakta styrelsen om det inte går att logga in på bokningstavlan eller om dörren inte öppnas trots att du bokat ett tvättpass. Har du tappat bort din nyckelbricka kontaktas styrelsen som beställer en ny till en kostnad av 400 kronor.

Mvh, Styrelsen