Fastigheten

Brf Räfsan 153 består av en fastighet med beteckningen Räfsan 7 som är belägen på Ringvägen 153 och 153 B i Stockholm. Fastigheten består av 65 lägenheter och 2 lokaler samt 2 garage som är uthyrda till företag.

Bostadsytan är 3233 kvm, lokalytan är 1733 kvm och tomtytan är 1253 kvm.

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret och uppvärms av fjärrvärme.