Välkommen till Räfsan 153

Om föreningen

Brf Räfsan 153

Brf Räfsan 153 bildades 2017 och fastigheten förvärvades av tidigare privat ägare 2018. Föreningen äger fastigheten med beteckningen Räfsan 7, med tillhörande mark, och är belägen på Ringvägen 153. Gårdshuset har beteckning Ringvägen 153B. Fastigheten består av 65 lägenheter och 2 lokaler samt 2 garage som är uthyrda till företag. Här kan du hitta information om vår förening, mötesprotokoll, årsredovisningar, blanketter och du hittar även kontaktuppgifter till styrelsen.

Nyheter

Läs mer

Kalender

Läs mer

Dokument

Läs mer